Bạn đang có nhu cầu chuyển nhà và đang phân vân khi chưa biết hợp đồng chuyển nhà như thế nào? Trong bài viết này, dịch vụ chuyển nhà Quang Dũng sẽ đưa ra mẫu hợp đồng mới nhất để bạn tham khảo. Mọi thắc mắc bạn có thể nhận tư vấn miễn phí qua hotline 0983 623 795 hay tới địa chỉ văn phòng tại 218A Lê Đức Thọ – Từ Liêm – Hà Nội.

 

 

DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ

QUANG DŨNG

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………..

 

   Tp. Hà Nội, ngày …  tháng … năm 20…

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

(V/v: Cung cấp dịch vụ vận chuyển nhà trọn gói)

 

Bên A:  

 

 

Người đại diện    :       …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ              :       ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ                :       …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại           :       …………………………………………………………………………………………….

Fax                      :       …………………………………………………………………………………………….

MST                    :       …………………………………………………………………………………………….Tài khoản            :       …………………………………………………………………………………………….

 

Bên B:   Công ty Dịch vụ chuyển nhà Quang Dũng

 

Người đại diện            :

Chức vụ                      :           Giám đốc

Địa chỉ                         :           218A Lê Đức Thọ – Từ Liêm – Hà nội

Số điện thoại               :           0983 623 795

Website                       :

MST                            :                            

Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển trọn gói với những điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1:  NỘI DUNG DỊCH VỤ BÊN B CUNG CẤP CHO BÊN A NHƯ SAU:

1/ Dịch vụ tại nơi đi:

Địa chỉ nơi đi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung thi công nơi đi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ Vận chuyển: (nội dung liên quan trong quá trình vận chuyển)

.

3/ Dịch vụ tại nơi đến:

Địa chỉ nơi đến:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung thi công nơi đến:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Bên B có trách nhiệm thực hiện việc tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển tài sản của bên A bắt đầu từ ngày … tháng … năm 20…. Và lắp đặt lại theo thiết kế và yêu cầu của bên A xong trước ngày … tháng … năm 20…

 

ĐIỀU 3: CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN:

 • Cước phí trọn gói cho dịch vụ vận chuyển văn phòng là:

Giá trước thuế               :           ………………

Thuế GTGT 10%        :             …………….

Giá thanh toán          :           ……………… (Bằng chữ……………………………..)

 • Tạm ứng nếu có :
 • Hình thức thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản): ……………………………..

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỖI BÊN:

1/ Trách nhiệm và quyền hạn của bên A:

 • Bố trí người chịu trách nhiệm giao nhận và giám sát quá trình thực hiện dịch vụ của bên B để đảm bảo hàng hoá tuyệt đối an toàn và hoàn thành theo thời gian dự kiến.
 • Bên A có quyền tham gia giám sát quá trình bên B tháo lắp, vận chuyển, lắp đặt đồ vật.
 • Có quyền yêu cầu Bên B ngừng việc tháo lắp, vận chuyển, lắp đặt và yêu cầu Bên B thực hiện phương án khác tốt hơn để bảo đảm không để hư hỏng, mất mát tài sản của bên A.
 • Tạo điều kiện, về sân bãi, phòng ban tập kết đồ đạc. Chịu trách nhiệm về dịch vụ thang máy (nếu có thang máy) được thông suốt. Phối hợp với bên B triển khai công việc cho tới lúc hoàn thành.
 • Thanh toán tiền cước phí dịch vụ cho bên B sau khi bên B đã giao đủ hàng và lắp đặt xong theo yêu cầu của bên A (có biên bản nghiệm thu) tại địa điểm giao hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành công việc.

2/ Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:

 • Bên B đảm bảo hoàn thành Dịch vụ theo đúng các quy định của Hợp đồng.
 • Đảm bảo phương tiện vận tải có tình trạng kỹ thuật an toàn & đầy đủ nhân lực theo đúng kế hoạch để thực hiện tốt dịch vụ.
 • Bảo đảm việc tháo rỡ, vận chuyển lắp ráp các đồ dùng, vật dụng, tài liệu, máy móc…của Bên A không bị hư hỏng, thất thoát. Nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm (bồi thường theo nguyên giá và bị phạt nếu gây tổn thất cho bên A).

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 • Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký. Sau 10 ngày khi hai bên đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định trong hợp đồng và không còn vướng mắc công nợ với nhau hợp đồng coi như được thanh lý. Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B